Comunicat de presa

Cristian Paul Ichim: „CNAIR a aprobat etapa finală de realizare a Analizei multicriterială de traseu (AMC2) privind Autostrada A13 Brașov – Bacău!

CNAIR a aprobat etapa finală de realizare a Analizei multicriterială de traseu (AMC2) privind Autostrada A13 Brașov – Bacău!

Autostrada Brașov-Bacău reprezintă una dintre prioritățile rutiere, face parte din Master Planul General de Transport al României aprobat prin HG nr.666/2016 și are ca scop asigurarea conectivității rutiere dintre Europa Centrală și Regiunea Moldova, contribuind la dezvoltarea durabilă și la eliminarea blocajelor în cadrul infrastructurilor rețelelor majore de transport TEN – T, obiectiv principal fiind îmbunătățirea vitezei de deplasare dintre orașele Brașov – Bacău!

Aviz favorabil pentru documentația, în faza Studiu de Fezabilitate – alternative de traseu, Analiza multicriterială etapa 2 (AMC2) aferentă obiectivului Autostrada Brașov – Bacău în forma prezentată, cu promovarea Variantei 1 de traseu (marcată cu roșu pe planuri) pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Varianta 1 de traseu:
De la Km 86+000 (87+442) traseul continuă pe partea stângă a DN11 sens (Brașov-Bacău) cu orientare Nord-Est, traversează o serie de văi și drumuri de exploatare și se înscrie pe la nordul localităților Poiana Sarată, Harja și Ferăstrău Oituz până în zona Km 121-000. Se menționează faptul că în zona Km 90+000-98+000, a fost făcută o modificare de traseu pentru varianta roșie, pentru a se evita traseul habitatului 91E0.

Avantaje (varianta 1):

  1. Este cea mai scurtă decât varianta 2 cu cca. 1,7 km.
  2. Necesită investiții geotehnice și ridicări topografice mai reduse.
  3. Costurile de construcție estimate sunt mai mici cu cca. 165 milioane de euro
  4. Interacțiunea cu liniile electrice de înaltă tensiune și gaze este mai redusă.
  5. Lungime mai redusă poduri/pasaje/viaducte cu cca. 390 m.
  6. Este agreată de UAT teritoriale
  7. Este agreată de Transelectrica
  8. Impact mai redus aspra habitatelor prioritare.
  9. Nu afectează habitatul de interes conservativ 91E0
  10. Impact mai redus asupra defrișărilor în situri NATURA 2000.