Calendar

Lectia de istorie: Moartea Sfântului Ierarh Nicolae.

La data de 6 decembrie Biserica creștină comemorează moartea sfântului Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin. Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut spre sfârşitul secolului al III-lea, mai precis în anul 270 într-o localitate din provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi/

Încă din copilărie a dovedit o mare credinţă în Dumnezeu, din timpul tinereţii remarcându-se prin purtare aleasă şi viaţă duhovnicească intensă. A studiat la cele mai bune şcoli, unde s-a remarcat prin modestie și inteligenţă, dar mai ales prin blândeţe şi nobleţe sufletească.

Sfântul Nicolae a făcut multe minuni în tot timpul vieţii sale, vindecând mulți bolnavi, el fiind de asemenea, cel care a salvat cetatea Mira din Asia Mică de foamete, arătându-se în vis unui negustor, pe care l-a îndemnat să vină și să vândă grâul acolo. Datorită minunilor pe care le-a făcut, Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Sfântul Nicolae este serbat atât de Biserica ortodoxă, cât şi de cea catolică în ziua de 6 decembrie, ziua morții lui din anul 345. O parte din moaștele sale sunt păstrate la Catedrala din Bari din Italia, iar la biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti se mai află o altă parte din moaştele sale, mai precis mâna sa dreaptă.

Unele surse istorice spun că sfintele moaște au fost trimise voievodului Mihai Viteazul, chiar de Cardinalul de Bari, ca semn de preţuire pentru vitejia domnitorului român împotriva păgânismului. De altfel, este cunoscută evlavia deosebită pe care domnitorul Mihai Viteazul o avea pentru Sfântul Ierarh Nicolae, deoarece acesta îl ajutase pe vremea când Mihai era Ban al Craiovei și fusese condamnat la moarte de către domnitorul Alexandru cel Rău, deoarece îl considera un competitor la tronul Țării Românești.

Legenda spune că după ce l-au scos din închisoare şi îl duceau spre locul de osândă, Mihai a cerut gărzilor să-i permită să intre în Biserica Alba-Postăvari pentru a se ruga la icoana Sfântului Nicolae. Aici s-a rugat din adâncul sufletului ca Sfântul să îl scape de moarte și ajuns la locul de osândă, călăul care trebuia să-l execute pe Mihai, a aruncat securea şi a fugit, ceea ce a determinat pe domnitorul Alexandru cel Rău să îi cruţe viaţa. În semn de recunoştinţă pentru această minune a Sfântului Nicolae, viitorul voievod Mihai Viteazul va dona bisericii din Bari, unde se aflau moaștele Sfântului Nicolae, o mare sumă de bani.

După ce ajunge domnitor, el va aduce moaştele Sfântului Nicolae la Bucureşti, dăruindu-le Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. De asemenea, se mai spune că aceste sfinte moaşte au fost purtate de către Mihai, în dreptul inimii, în marea victorie de la Călugăreni din anul 1595.