Liviu Miroseanu: ”Domnule Necula, organizați licitații corecte la Insula de Agrement”

În urma unei sesizări primite de Instituția Prefectului Județului Bacău, atrag atenția primarului Cosmin Necula asupra unor grave aspecte de nelegalitate în organizarea licitației pentru închirierea unor spații comerciale la Insula de Agrement.

Astfel, conform Hotărârii de Consiliu Local 109/24.06.2019, au fost stabilite condițiile de închiriere a unor amplasamente de pe Insula de Agrement și Caietul de Sarcini aferent, parte a Documentației de atribuire. În cuprinsul Caietului de Sarcini se regăsește ca modalitate de desfășurare a licitației, după calificarea ofertanților, licitația publică cu strigare.

Conform Codului Administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică nu se poate atribui prin licitație publică cu strigare, ci cu oferte depuse în plic închis.
Ulterior, am constatat că primarul Cosmin Necula a încercat să corecteze această gravă eroare administrativă, dar demersurile sale, lovite de nulitate, au avut darul de a crea o confuzie și mai mare.

În concluzie, în calitate de prefect al județului Bacău, îi solicit primarului Cosmin Necula, ținând cont că data de organizare a licitației este 29 iulie 2020, să procedeze de îndată la abrogarea HCL 109/24.06.2019 și la corectarea Caietului de Sarcini în sensul asigurării legalității acestuia. Totodată, primarul Cosmin Necula are obligația să supună votului Consiliului Local al municipiului Bacău documentația de atribuire nou întocmită. Îi solicit să dea dovadă de responsabilitate și să nu-și bată joc de cei care doresc să participe la această licitație.

Îmi exprim speranța că astfel de derapaje de la respectarea legii nu vor mai avea loc, iar primarul Cosmin Necula va acționa exclusiv în interesul cetățenilor municipiului Bacău.” a scris prefectul judetului Bacau pe pagina de Facebook.