Adio Spital Municipal!

Spitalul Municipal Bacău, așa cum a fost el gândit în urmă cu 15 ani, a încetat să mai existe începând cu data de ieri, 23.07. 2020, scrie Tele 1 Bacau.

Finalul a fost consemnat printr-o Hotărâre de Guvern prin care s-a abrogat decizia de înființare a acestei unități spitalicești care, în fapt, nu a funcționat niciodată. O ultimă șansă de dare în folosință a fost ratată chiar în vara acestui an când, deși s-au inaugurat două etaje, preumblarea polticienilor la ceas de seară nu a fost decât un foc de paie! În nota de fundamentare a Hotărârii care a dispus desființarea Spitalului Municipal se precizează, printre altele, că:

î𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖ț𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡, î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑡â𝑡 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐â𝑡 ș𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡ăț𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡 𝑎 𝑢𝑛𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒, 𝑎𝑡â𝑡 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑢𝑙 𝑆ă𝑛ă𝑡ăț𝑖𝑖 𝑐â𝑡 ș𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡ăț𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑢 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛ă𝑟𝑖𝑖 î𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖ț𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛ță 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 ș𝑖 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒. 𝑆𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑖ț𝑖𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙 î𝑛𝑐â𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑒ș𝑡𝑖 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑗𝑢𝑑𝑒ț𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑢𝑏 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑖, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡ăț𝑖𝑖 𝑙𝑜𝑟 ș𝑖 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑠ă 𝑓𝑖𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑡â𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐â𝑡 ș𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡ăț𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑟ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠”.