Local

Lecția de istorie – 28 mai

Retragerea cetățeniei române a Regelui Mihai.
La data de 28 mai 1948, printr-un decret al guvernului Petru Groza, regelui Mihai și familiei regale li s-a retras cetățenia română.

Astfel, la cinci luni după abdicarea forțată a regelui Mihai, autoritățile comuniste vor lua hotărârea ca pe lângă retragerea cetățeniei regelui Mihai să fie confiscate și toate bunurile familiei regale, care erau trecute astfel în proprietatea statului.

Ziarul Scânteia, organul de presă al Partidului Comunist, va dedica numeroase comentarii acestei decizii, iar în numărul din 29 mai, se putea citi următoarele: „Consiliul de Miniştri a hotărât ca toate bunurile fostului rege Mihai şi ale membrilor familiei regale, jefuite de la poporul român, vor intra în proprietatea statului și vor fi puse „în folosul poporului”. Tot în acest număr al ziarului un subtitlu expresiv îi informa pe cititori că membrilor familiei regale le-a fost retrasă cetățenia română deoarece erau: ,,agenţi ai imperialismului străin și uneltesc împotriva intereselor poporului român şi a Republicii Populare Române, prin acţiuni potrivnice noii democrații populare”.

Articolul continuă cu propaganda de rigoare, propagandă ce devenise obligatorie pentru noile autorități comuniste, inserându-se în coloanele ziarului declarația lui Petru Groza privind actul de abdicare de la 30 decembrie 1947. În declarația sa, Petru Groza spunea că: ,,Actul de abdicare s-a făcut prin bună învoială, deoarece Regele a constatat că instituţia monarhiei era o piedică serioasă în calea dezvoltării poporului nostru. Istoria va înregistra o destrămare prietenească a monarhiei, fără zguduiri sângeroase.

Poporul a făcut azi un divorţ decent şi elegant de monarhie și vreau să se ştie pretutindeni că lucrul acesta s-a făcut cu cuminţenie, la timpul său. Noi mergem înainte pe drumul nostru și ne vom îngriji ca fostul Rege să plece liniştit, pentru ca nimeni să nu poată avea un cuvânt de reproş pentru acela care, înţelegând glasul vremurilor noi, s-a retras pentru lăsa loc unei epoci noi”. Desigur, adevărul era cu totul altul în ceea ce privește această abdicare, dar ce este și mai interesant este faptul că același ziar, în același număr publică pe o altă coloană următorul articol: ,,poporul român salută cu satisfacţie retragerea naţionalităţii române familiei Hohenzollernilor, care în cei 80 de ani de teroare şi sălbatică asuprire a poporului român s-a arătat străină de interesele şi năzuinţele țării.

Această monarhie s-a aflat mereu de partea duşmanilor de moarte ai României și chiar și astăzi continuă uneltirile împotriva poporului român, punându-se în solda imperialismului occidental”. Desigur, adevărul era cu totul altul, iar comunismul aflat atunci la începuturile sale în România, avea să dureze din păcate încă mult timp, până în decembrie 1989.