Istorie

Lecția de istorie – 23 mai

Executarea lui Savonarola.

La data de 23 mai 1498 a fost executat prin spânzurare și apoi ardere pe rug, călugărul italian Girolamo Savonarola, predicator și critic al moravurilor religioase a bisericii catolice. Născut la Ferrara în anul 1452, Savonarola își face educația cu studii de filozofie, medicină și desen, iar la vârsta de 20 de ani publică prima sa lucrare „De ruina mundi”, în care critică corupția și decadența moravurilor societății din vremea sa. În 1474 pleacă la Bologna, unde se călugărește și intră în Ordinul Dominican, iar aici scrie a doua lucrare critică la adresa bisericii, intitulată „De ruina ecclesiae”, în care exprimă dezaprobarea față de cler, care – după părerea sa – era deosebit de corupt.

În anul 1482 devine conducătorul mănăstirii San Marco din Florența, dar aceasta nu-l împiedică să denunțe în predicile ținute de la amvonul bisericii însăși corupția familiei Borgia, atrăgându-și prin aceasta simpatia populației. Nu a durat mult, şi veştile despre isprăvile lui Savonarola au ajuns la urechile noului Papă, care era nimeni altul decât Alexandru al VI-lea din temuta familie Borgia, iar dezaprobările acestuia, la început timide, aveau să culmineze cu încercări făţişe de a-l face pe Savonarola să tacă.

Pe măsura amplificării criticilor lui Savonarola la adresa bisericii, papa Alexandru al VI-lea decide excomunicarea acestuia și fiind sătul de răzvrătirea călugărului, suveranul pontif adoptă această hotărâre severă în luna mai a anului 1497. Se pare că ignorarea deciziei papale și atitudinea hotărâtă a lui Savonarola împotriva practicilor Bisericii au cântărit greu în acuzaţia de erezie pe care Papa a lansat-o asupra călugărului la doi ani de la excomunicare.

Astfel, în 1498 Savonarola a fost arestat împreună cu doi dintre adepţi de-ai săi, fiind judecaţi de către un tribunal inchizitorial şi torturați cu cruzime sub acuzaţia de erezie, iar pe data de 23 mai Savonarola şi discipolii săi credincioşi au fost spânzuraţi și apoi arşi pe rug. Se spune că un preot l-a întrebat pe Savonarola cum se simte în faţa execuţiei, iar călugărul i-a răspuns scurt și calm ,,Mă simt foarte bine și știu că Domnul Hristos a suferit mai mult pentru mine”.

Aveau să fie ultimele sale vorbe, deoarece după ce cei trei au fost spânzuraţi, trupurile lor au fost arse pe rug, iar cenuşa le-a fost apoi aruncată în râul Arno, care străbate orașul Florenţa.