Local

În zona metropolitană, nu e necesară declaraţia pe propria răspundere pentru deplasare!

Românii au voie să circule în localitate, dar şi în zonele metropolitane, fără declaraţie pe proprie răspundere, potrivit noilor reguli.

Zona Metropolitană Bacău

Membrii actuali: Municipiul Bacău, Oraşul Buhuşi, Comune: Bereşti-Bistriţa, Buhoci, Faraoani, Filipeşti, Gioseni, Hemeiuş, Iteşti, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Gârleni, Odobeşti, Prăjeşti, Sărata, Săuceşti, Secuieni, Tamaşi, Blăgeşti, Horgeşti şi Traian