Comunicat de presa

Este momentul unei Reforme în Învățământul românesc!

Măsura suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar a fost luată în urma recomăndărilor primite de Guvernul României din partea Consiliului pentru Situații Speciale de Urgență, începând cu data de 11 martie 2020 până la data de 22 martie 2020.

Datorită constatării răspândirii virusului COVID -19 pe teritoriul României, prelungirea suspendării cursurilor după 16 mai 2020, cu scop de protejare a stării de sănătate a elevilor cât și de stopare a răspândirii acestui virus, a adus cu sine singura măsura viabilă și anume, continuarea educației în mediul online.

Într-un astfel de context și datorită măsurilor luate și transmise oficial de către ministrul Educației și cercetării, Monica Anisie, au fost scoase la lumină problemele cu care se confruntă atât elevii cât și cadrele didactice. Slaba finanțare a sistemului de învățământ, atât prin dotari tehnologice cât și prin pregătirea în vederea însușirii și utilizării acestor competente specifice acestui domeniu ,sunt probleme a căror rezolvare se regăsesc doar pe hârtie, și nu rezolvate practic decât parțial. Recomandările de a se consolida materia deja predată până la momentul suspendării cursurilor, cât și modificarea programei pentru examenele naționale, nu ofereau soluții concrete privind problema elevilor și a profesorilor care nu au posibilitatea financiară de a participa/susține aceste cursurile online.

În OMEC nr 4135/2020, responsabilitatea asigurării accesului la educație este transferată la părinți, la inspectoratele școlare județene, la autoritățile publice locale, elevul transormându-se din element central cu rol de element activ în propria formare și educare, în victimă a nesiguranței și incapacității de a finaliza anul de studiu în curs. Colaborarea dintre administrația publică locală și inspectoratele școlare județene, pentru a analiza și rezolva problemele impuse de această situație, este greoaie și uneori tardivă, deoarece centralizarea datelor și garantarea participării la educație prin instrumente digitale necesare nu poate fi rezolvată pe repede-inainte, și nici cu propuneri bugetare întârziate.

Conform raportului OECD efectuat în urma testărilor PISA din 2018, s-a văzut clar că România, în cazul mediilor dezavantajate, se află sub procentul mediu în ceea ce privește accesul la tehnologie digitalizată. Și acest lucru, cât și situația infrastructurii acestor instituții școlare, se cunoștea înainte de această perioadă de criză epidemiologică. Necesitatea luării unor măsuri cu caracter urgent, trebuie să aibă la bază scenarii de perspectivă, reale și realizabile, în acest context în care ne aflăm, iar soluțiile propuse trebuie să fie incluse într-un proiect de reformă educațională care să aibă prioritar accesul echitabil la educație de calitate.

Grupul de specialiști în educație din cadrul PLUS subliniază că doar un proces de învățământ bine pus la punct, având o platformă tehnologică standardizată și competențe digitale din partea profesorilor pe întreg procesul de predare-învățare și evaluare, ar putea reduce carențele existente în sistemul actual de învățământ românesc.

Ștefan Pălăriespecialist în programe de educație și membru al Comisiei Naționale de Politici Publice din PLUS, consideră cu realism că orice criză nu trebuie irosită, ci trebuie să constituie un prilej de a ne pune lucrurile în ordine. De aceea planul de măsuri propuse prevăd organizarea anului școlar viitor prin pregătirea unei școli cu o activitate de acces fizic redusă de suspendări repetate, datorate unor valuri noi de epidemii. Folosirea componentei de învățare la distanță prin sistemul online este funcțională doar dacă se urmează acești pași:

achiziționarea de echipamente tehnologice prin programe de achiziții guvernamentale și donații;

existența unei platforme educaționale standardizate cu cele mai bune și potrivite facilități atât pentru profesor, cât și pentru elev;

formarea de competențe digitale ale cadrelor didactice;

reglementarea sistemului de evaluare din forma de învățământ online printr-o bază juridică adecvată.

Și nu in ultimul rând, baza luării acestor decizii trebuie să constituie consultarea amplă cu toți factorii implicați: elevi, părinți, cadre didactice, pentru a garanta calitatea, echitatea, transparența decizională cât și răspunderea publică a luării deciziilor care garantează dezvoltarea, bunăstarea și sănătatea elevului.

Pentru găsirea de cele mai bune soluții cu privire la problemele din învățământul preuniversitar din această perioadă a pandemiei în care ne aflăm, lucrurile trebuie privite din perspectivă, profitând de posibilitatea de dezvoltare a componentei digitale atât de necesare ritmului de dezvoltare a societății moderne.” au scris cei de la PLUS Bacau pe pagina lor de facebook.