Comunicat de presa

Poliţia Locală a Municipiului Bacău, are în ”grijă” 16 unităţi de învăţământ.

Am solicitat zilele trecute Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, datele privind unităţile de învăţământ arondate instituţiei şi detalii despre activitatea poliţiştilor locali în perimetrul acestora. Mulţumim conducerii pentru promptitudinea cu care ne-a răspuns şi postăm integral comunicatul trimis redacţiei TV Urban Bacău.

”În conformitate cu Planul Teritorial Comun de Acţiune şi Planul de Cooperare pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic, pentru prevenirea delicventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, Poliţiei Locale i-au fost repartizate 16 instituţii de învăţământ.

Colegiul Naţional ”Gheorghe Vrânceanu”

Colegiul Pedagogic ”Ştefan cel Mare”

Liceul Tehnologic ”Petru Rareş”

Şcoala Gimnazială nr. 2 ”C-tin Platon”

Şcoala Gimnazială nr. 11 ”Mihai Drăgan”

Grădiniţa cu program prelungit nr. 23

Grădiniţa cu program prelungit ”Rază de soare”

Grădiniţa cu program normal ”Violeta”

Colegiul Naţional ”Ferdinard I”

Colegiul Economic ”Ion Ghica”

Şcoala Gimnazială nr. 4 ”G.M. Cancicov”

Şcoala Gimnazială nr. 28 ”Miron Costin”

Grădiniţa cu program normal nr. 9

Şcoala generală nr. 9 Gherăieşti

Liceul cu Program Sportiv

Grădiniţa cu program prelungit nr. 33

Experienţa acumulată pe linia menţinerii unui climat de ordine şi siguranţă în proximitatea unităţilor şcolare a evidenţiat faptul că perioadele vulnerabile sunt reprezentate de sosirea şi plecarea elevilor de la şcoli. În acest context, efectivele de poliţişti locali acţionează zilnic în zonele unităţilor de învăţământ, controlul situaţiei operative fiind realizat prin patrulări repetate.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Evidentă Persoanei asigură monitorizarea afluirii elevilor spre şcoli şi iau măsurile necesare pentru evitarea manifestărilor ce ar putea pune în pericol elevii, cadrele didactice şi ar putea aduce eventuale prejudicii proprietăţii publice.

Totodată, aceştia au în atenţie persoanele sau grupurile de persoane care sunt prezente în zonele unităţilor şcolare şi au manifestări agresive sau violente, prevenirea unor altercaţii între elevi şi gestionarea corectă a celor declanşate.

Deasemenea, poliţiştii locali cu atribuţii privind circulaţia rutieră desfăşoară zilnic activităţi de fluidizare a traficului rutier în principalele intersecţii din municipiul Bacău inclusiv în zonele adiacente instituţiilor de învăţământ.

Activităţile preventive au fost o prioritate pentru conducerea instituţiei, fapt pentru care, de la începutul anului 2019 şi până în prezent, poliţiştii locali au efectuat un număr de 145 şedinţe în care au fost implicaţi peste 2.700 de copii şi aproximativ 150 cadre didactice fiind abordate în cadrul întâlnirilor teme precum: Bullying-ul, prevenirea faptelor antisociale în incinta şi în afară unităţilor de învăţământ, traficul de persoane, consecinţele consumului de tutun, alcool şi substanţe cu efecte psihoactive, pedepse aplicate minorilor şi pericolele internetului.

Anul acesta, poliţiştii locali au început şedinţele în şcolile repartizate instituţiei noastre şi cu o campanie privind problematica protecţiei mediului numită ”Colectează, Reciclează, Salvează!”. Cu acest prilej, au fost organizate un număr de 20 de şedinţe cu caracter preventiv, în care le-a fost prezentat elevilor, pe baza unor imagini, modul în care se realizează colectarea selectivă în municipiul Bacău şi importanta colectării selective a deşeurilor pentru asigurarea unui mediu sănătos.

Prioritar, în perioada următoare, Poliţia Locală a Municipiului Bacău va continua asigurarea unui climat adecvat desfăşurării procesului educaţional prin monitorizarea pemanentă a unităţilor şcolare arondate.” se arată în comunicat.