Fiscul vrea să ştie ce bani câştigi şi pe unde.

Dacă nu mai inventează vreo taxă suplimentară, vreo taxă ce mai poate redresa bugetul şi aşa vitregit de proiectele păguboase realizate în ultimii ani, inventează altceva.

Dacă tot sunt zeci de mii de băcăuani plecaţi din ţară pentru a munci şi dacă tot vine Diaspora o dată pe an acasă, s-au gândit ei să treci pe la birourile lor neapărat, cu o foaie de hârtie în mână deşi suntem în era digitalizată, foaie ce reprezintă ”Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. Dacă vii în concediu câteva zile pe-acasă, îţi rezevi timp să treci pe la fisc. Asta ca să nu-ţi tragă amenda stabilită deja la suma cuprinsă între 50-100 lei.

Chestionarul trebuie completat de toate persoanele fizice rezidente în România care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive şi trebuie depus în format hârtie direct la registratura organului fiscal central competent sau se transmit organului fiscal central competent prin poştă, cu confirmare de primire.