Local

A început depunerea dosarelor pentru proiectul ,,O casă pentru fiecare tânăr”

Primarul Cosmin Necula mai face un pas în privinţa proiectului ”controversat” de politicienii locali, cel legat de casa pentru fiecare tânăr băcăuan şi anunţă că de astăzi se pot depune dosarele în acest sens. În postarea făcută pe facebook, Cosmin Necula ne explică detaliat de ce acte ar fi nevoie şi ce condiţii trebuie să îndeplinim.

”Așa cum am promis, proiectul nostru a fost aprobat în Consiliul Local și mergem mai departe cu implementarea acestuia.

Toți tinerii interesați pot depune cererile pentru atribuirea gratuită a unui lot de 300 mp pentru construirea unei locuințe.

Este necesară îndeplinirea următoarelor condiții impuse de Legea nr. 15/2003 (Important: aceste condiții nu sunt stabilite de Primăria Bacău, ele sunt reglementate prin lege, la nivel național, și trebuie respectate):

-să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 35 de ani neîmpliniți la data depunerii cererii;
-să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soțul/ soția;
-să aibă cetățenie română și domiciliul în municipiul Bacău;
-solicitantul și soțul/ soția, după caz, să nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe atât în Bacău, cât și în alte localități;

Solicitanții vor depune următoarele documente:

-cerere tip, potrivit modelului aprobat prin HCL nr. 449 din 23.12.2019;
-copie xerox a certificatului de naștere al solicitantului, soțului/ soției, copiilor, după caz;
-copie xerox a actului de identitate al solicitantului, soțului/ soției, după caz;
-copie xerox a certificatului de căsătorie, după caz;
-declarația solicitantului și a soțului/ soției, după caz, autentificată la notarul public, pe proprie răspundere, precum că nu a avut sau că nu deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe atât în Bacău, cât și în alte localități;
-copia actelor de studii ale solicitantului și soțului/ soției, după caz;
-documente din care să rezulte situația locativă (cu chirie, la părinți sau alte cazuri);

În plus față de aceste documente, persoanele interesate, în vedere efectuării evaluării punctajului deținut, pot depune și:

-extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele solicitantului, soțului/ soției, după caz sau orice alte documente relevante pentru dovedirea veniturilor); pentru extras de cont cu economii personale de minim 8.000 de lei, se acordă punctaj suplimentar;
-certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

Pentru mai multe detalii puteți consulta Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 449 din 23.12.2019 care cuprinde Regulamentul și anexele acestuia (model cerere, criterii suplimentare, proiecte locuințe) pe site-ul municipiului Bacău: https://municipiulbacau.ro/anunt-casa-fiecare-tanar/