Local

Din nou în pericol să rămânen cu gunoiul în faţa uşii. În schimb, consilierii locali PSD se luptă cu primarul.

Deşi SOMA a a făcut 10 adrese către Primaria Bacău pentru un act adiţional necesar eliberării avizului de la Agenţia de Protecţie a Mediului, deşi acest lucru a fost pus pe ordinea de zi de 5 ori, consilierii locali PSD par că sunt mai interesaţi de lupta cu primarul decât de pericolul iminent.

APM Bacău ne-a informat, prin adresa nr. 17659/25.11.2019, asupra faptului că „în situația în care la termenul scadent, data de 27.11.2019, nu veţi prezenta actul adiţional asumat atât de către Primăria Bacău cât şi de SC SOMA SRL, APM Bacău va emite autorizaţia de mediu doar pentru UAT-urile care îndeplinesc condiţia de autorizare conform legislaţiei de mediu”. În concluzie, faţă de cele prezentate vă informăm că în cazul în care Autorizaţia de mediu nu vă include şi desfăşurarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Bacău, vom proceda, pe cale de consecinţă, la sistarea acestei activităţi începând cu ziua următoare primirii. Precizăm faptul că funcţionarea fără Autorizaţie de mediu este ilegală şi poate conduce pe lângă răspunderea contravenţională şi la suspendarea sau închiderea tuturor activităţilor pe care societatea le desfăşoară în prezent” informează SOMA într-un comunicat.

Începând de astăzi, înţelegem că SOMA colectează ilegal gunoiul şi acest lucru poate genera mari probleme atât firmei cât şi locuitorilor Bacăului. Primarul Cosmin Necula face apel la consilierii locali pentru a închide acest conflict prin votul dat acestei HCL, unul ce ar pune în legalitate colectarea şi ar duce la normalitate într-un oraş şi aşa cu mari probleme la colectarea gunoiului.