Local

Proiectul cu spionii necesari la Locală, un mit distrus de consilierii PSD Bacău.

Consilierii locali PSD vor iniţia un proiect de hotărâre vizând revocarea HCL nr. 400/29.10.2018 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţii voluntarilor din cadrul Poliţiei Locale.

Consilierii consideră că schema de personal a Poliţiei Locale este suficient de bine dimensionată astfel încât lucrătorii acestei instituţii să stea mai mult printre cetăţeni, acolo unde nevoia o impune şi mai puţin prin birouri sau maşini.

În spiritul transparenţei şi al respectului faţă de lege, dar şi având în considerare criticile formulate de cetăţeni faţă de activitatea Poliţiei Locale, considerăm că Poliţia Locală Bacău nu are nevoie de structuri paralele cu aşa-zişi voluntari care să ducă la îndeplinire obiectivele circumscrise activităţii instituţiei.

Considerăm de asemenea, că lucrătorii Poliţiei Locale sunt bine echipaţi şi dotaţi precum şi foarte bine remuneraţi, chiar mai bine decât lucrătorii Poliţiei Romane, MAI, astfel încât beneficiază de condiţiile necesare eficientizării activităţii fără să mai fie nevoie de „aportul” unor informatori/delatori.

Traficul aglomerat şi haotic din Bacău, dezordinea din construcţii sau mizeria şi gunoaiele de pe străzi nu vor fi înlăturare cu delatori, ci cu mai multă implicare şi dedicare din partea angajaţilor Poliţiei Locale.” spun consilierii PSD Bacău într-un comunicat de presă.