Obiectiv, Bacaul!

Obiectiv, Bacăul! Biserica romano-catolică „Înălţarea Sfintei Cruci” din Luizi Călugăra

La opt km. vest de municipiul Bacău, pe pantele estice ale dealurilor subcarpatice numite Sinislău, Calvar şi Gherţ este aşezată comuna Luizi Călugăra. Locurile pe care se află localitatea, sunt amintite într-un documentul emis şi semnat la data de 28 ianuarie 1409 de către domnitorul Alexandru cel Bun.

Localitatea a purtat la început numele de Ungureni, iar de-a lungul timpului a purtat şi alte denumiri – Pârâul Călugărului, Valea Călugărului, Călugăra, pentru că din anul 1910 să poarte numele de Luizi Călugăra, iar în zilele noastre Luizi Călugăra.

Prezenţa catolicilor pe aceste locuri a fost efectuată în diferite etape. Chiar din secolele al-XII-lea şi al-XIV-lea, ca urmare a înrăutăţirii situaţia Românilor din depresiunea Braşovului, mulţi dintre ei, au trecut pasul Oituz şi s-au stabilit aproape de Bacău, la poalele dealului Sinislău, în amintirea voievodului român Seneslău, menţionat în Diploma cavalerilor Ioaniţi din anul 1247.

Tulburările politice din Moldova, provocate de numeroasele războaie ca şi prădăciunile care se făceau, a determinat o parte din populaţia satelor de la „Drumul mare” să se refugieze în locuri mai ferite, aşa cum au fost şi dealurile împădurite ale actualei localităţi Luizi Călugăra. Alături de aceştia au venit în a doua jumătate a secolului al- XVIII-lea, românii transilvăneni, catolici, plecaţi de la locurile lor din cauza persecuţiilor, a recrutărilor în regimentele grănicereşti sau aduşi de proprietarii marilor moşii, spre a-şi asigura forţa de muncă necesară cultivării pământului.

Biserica actuală a fost construită în perioada anilor 1923-1942 după planurile arhitectului Octav Beller, fiind opera inimosului preot paroh de atunci, pr. dr. Iosif Pal, la acea vreme fiind cea mai mare biserică din Moldova; 55 m. lungime, 25 m. lăţime şi 54 m. înălţime. De la înfiinţarea ei şi până în anul 1920, Parohia romano-catolică Luizi Călugăra a fost deservită de preoţi misionari, cei mai mulţi originari din Italia. În această perioadă au fost prezenţi şi preoţi maghiari care au introdus în biserică şi în documentele ei limbă maghiară propagând falsa idee că moldovenii catolici sunt maghiari.

Prin grija pr. dr. Iosif Pal, ctitorul bisericii actuale, la Luizi Călugăra a funcţionat şi Academia teologică din anul 1932 şi până în anul 1948, când a fost desfiinţate ordinele călugăreşti, care au pregătit 48 de preoţi franciscani. Tot aici a funcţionat şi o şcoală de cântăreţi bisericeşti. Localitatea Luizi Călugăra este străjuită de trei capele, construite pe cele mai înalte vârfuri din zonă. În anul 1914 a fost construită capelă de pe Calvar având amenajată şi Calea Crucii.

Parohia romano-catolică Luizi Călugăra este cea mai numeroasă comunitate catolică din mediul rural din judeţul Bacău; este una din cele mai vechi parohii din judeţ .
Biserica ,,Înălţarea Sfintei Cruci”, este una dintre cele mai mari din Moldova (55 m lungime, 25 m lăţime şi 54 m înălţime), a fost construită între anii 1923 şi 1942, din iniţiativa şi prin osteneala pr. dr. Iosif Petru Maria Pal .

Cu trecerea timpului, şi mai ales din cauza diferitelor cutremure, biserica a avut nevoie de unele renovări. În ultimul deceniu acestea au fost mai ample: refacerea instalaţiei electrice, schimbarea acoperişului, renovarea faţadei, refacerea picturilor, schimbarea duşumelei, prevederea cu încălzire în duşumea, schimbarea geamurilor, a băncilor şi a confesionalelor, renovarea Căii crucii, construirea unui nou altar de marmură.

Cu toate aceste intervenţii s-a redat bisericii splendoarea ei unică, sfinţită, în sfârşit, la data de 8 august 2009, de PS Petru Gherghel, asistat fiind de PS Aurel Percă, şi de PS Anton Cosa, episcop de Chişinău, împreună cu un mare număr de preoţi şi foarte mulţi credincioşi din localitate şi din împrejurimi.