Gandul lui Balan

Transelectrica, fabrica de marmeladā din țara premierului marmeladā.

Evenimentele din sāptāmâna care stā sā se încheie, au pus în umbrā un caz șocant care reprezintā în primul rând un atentat la siguranța naționalā dar și la buzunarele noastre, deosebit de grav fiind faptul cā guvernul plantei decorative cu pretenții prezidențiale tace mâlc.

În momentul când arātarea de Andruscā a ajuns ministrul economiei iar māscāriciul de Anton Anton, deținātor al portofoliului energiei a crucit asistența provocând hohote de râs cu intenția cretinā de a înmagazina energia electricā în depozitele de gaze naturale, am zis cā administrația Dragnea-Tāriceanu via ficusul bruxellez vor sā radā firava economie româneascā și sā transforme țara într-un stat eminamente agricol, fiindcā nu orice crescātor de porci e beizadeaua lui Livache.

Dar iatā cā în aceastā sāptāmânā am aflat cā bāieții āștia de la PSD nu s-au chitit doar pe falimentarea economiei naționale, ci și pe secātuirea buzunarelor noastre. Cum? Prin punerea la conducerea TRANSELECTRICA a unui Dorel cu diplomā de inginer diplomat grosolan de falsā, dar cu un carnet roșu de partid excelent de autentic.

Prostalanul de CARAȘOL MARIUS DĀNUȚ care deținea doar calitatea de a fi mândru cetāțean al Alexandriei, deci fiu al Teleormanului, a fost instalat boss peste rețeaua naționalā de transport, import și export al energiei electrice. Nu știu cum sā vā spun, dar TRANSELECTRICA nu este o fābricuțā de marmeldā sau de biscuiți. TRANSELECTRICA este o societate naționalā de importanțā strategicā, cotatā la bursā și care prin strategiile de piațā aplicate în domeniul, dā o pondere de peste 65℅ a prețului final pe Kwh, cel pe care noi morocānoșii îl plātim fārā a înțelege de ce ca cetāțeni ai acestei țāri care ocupā locul trei în Europa în ce privește bazinele hidrografice, plātim energia electricā cea mai scumpā raportatā la venitul pe cap de locuitor.

Cu un astfel de derbedeu afon în domeniul dar as la pupat în fund și cu astfel de guvernanți iresponsabili, e bine de știut cā România a importat în ultimele trei luni, energie electricā de douā ori mai scumpā decât prețurile obținute de vecinii unguri, bulgari și sârbi. Astfel noi vom resimți în miezul iernii majorarea cu cel puțin 10℅-15℅ a facturilor la energie electricā.
Pentru zelul în care a servit partidul de guvernāmânt, vagabondul de CARAȘOL era plātit regește cu 340000 de lei pe an.

„Nesimțiții” de la presā care au dat în vileag mârșāvia, au rāmas stupefiați de pasivitatea autoritāților care i-au permis astfel golanului sā fugā percum un administrator de bloc cu banii asociației.
Jalnicā guvernare! Veorica nu spune nimic, pe ministrul de resort îl doare în paișpe, iar cei de la ANRE nu știu cum sā ascundā faptul cā acțiunile TRANSELECTRICA s-au nāruit la bursā.

Și ca totul sā fie bine ca sā nu fie rāu, societatea nici nu a depus încā plângere împotiva derbedeului care i-a jefuit, pācālit și pus serios umārul la prābușirea cotei de piațā.

În rest e liniște. Muncitoarea Veorica se viseazā la Cotroceni, iar noi așteptām alegerile și bineînțeles facturile majorate la energie electricā cu toate scumpirile generale ce decurg din afacerea DOREL la TRANSELECTRICA.
Mulțumim, Carașol! Mulțumim, PSD!