Gandul lui Balan

Paralele. Parada militarā și…

Pe fețele lor se citea entuziasmul. Erau echipați frumos, iar tinerețea și entuziasmul lor emana încredere, siguranțā și mândrie asistenței venitā în numār mare pentru a-i adula. Politicienii se îngrāmādeau și ei sā-i aplaude și sā-i asigure de dragostea și prețuirea lor. Sub strālucirea coifurilor, sub farmecul cadenței și sub vraja iluziei de forțā, unitate, speranțā și tinerețe, se ascunde o mare dramā. Soldații pleacā pe front. Sunt mulți, tineri, frumoși, entuziaști dar extrem de naivi. Nimeni nu le poate spune câți vor apuca sfârșitul ostilitāților, cât de pricepuți vor fi comandanții și nici câte obstacole vor fi nevoiți a trece pentru a apuca ziua dulce a revenirii în bātātura casei.

M-am folosit de aceste rânduri pentru o comparație total nepotrivitā, vor spune unii, dar eu cred cā extrem de realā pentru timpurile în care trāim.
Astāzi a început școala. Învāțāceii sunt plini de speranțā, iar politicienii se îngrāmādesc sā-i aplaude și sā-i asigure de dragostea și prețuirea lor sub privirile mirate ale asistenței numeroase. Sunt mulți copii, dar ceva mai puțini ca anul trecut. Din pācate ei nu știu ce obstacole îi așteaptā, cât de pricepuți și dedicați le vor fi dascālii, dar mai ales câți dintre ei vor ajunge la mult doritul examen al maturitāții. Anii din urmā ne-au arātat cât de mulți vor abandona lupta.

Da, exact, azi a început școala. Tot un fel de paradā. Actorii sunt aceiași.
P.S. Cel puțin pentru douā eleve, azi n-a mai început nimic. Statul le-a protejat. Ca pe noi toți!