Pareri

Preşedinte interimar la USR Bacău! Domnul Sebastian Hriban a fost suspendat. De ce?

În spaţiul public a apărut informaţia că la conducerea filialei locale a USR Bacău nu mai putem vorbi de domnul Sebastian Hriban Preşedinte. Informaţia în sine a fost un „printscreen” postat chiar de fostul preşedinte. Putem spune deja. Acest printscreen afişa informaţia internă din grupul USR Bacău ce nota suspendarea domnului Sebastian Hriban din funcţia de preşedinte al filialei.

Omul cu „otrava”, adică eu, am vrut să înţeleg cumva aceasta suspendare şi mai cu seamă după ce un alt amic vorbea într-o postare pe facebook despre „ce democraţie exista în filiala locală USR”. Aşadar am intrat pe statutul USR-ului să văd în ce condiţii poate fi suspendat un preşedinte de filială locală şi mai ales din ce motive.

„Art. 39. Biroul Filialei Judeţene are următoarele atribuţii:
h. dispune sancţiuni conform art. 14-15 din prezentul statut;”

Am încercat să plec de la aceasta prevedere a statutului şi merg să văd ce prevede art. 14-15. Aici găsim asta:
„Art. 14. Pentru neîndeplinirea îndatoririlor sale de membru, sancţiunile care pot fi aplicate unui membru USR sunt (în ordinea severităţii):
a) avertismentul scris;
b) votul de blam;
c) retragerea sprijinului politic pentru funcţia publică pentru care a beneficiat de susţinerea politică a USR;
d) suspendarea;
e) excluderea din USR.”

Aici observăm că domnul Hriban a greşit cam mult pentru că s-a mers până la suspendare şi s-a trecut peste celelalte 3 „riscuri” anterioare. Ar mai fi fost excluderea din USR.

Ce e interesant abia acum vine. Să citim cu atenţie cine poate suspenda din funcţie un preşedinte de filială locală:

(2) Sancţiunile prevăzute de art. 14 lit. a), b), c), d) şi e) pentru membrii cu funcţii de conducere/arbitraj/control la nivel local în partid, ori funcţii sau demnităţi publice la nivel local (nivel comunal, orăşenesc, municipal, sector al Municipiului Bucureşti, de ex.: consiliile locale) pot fi dispuse numai de către Biroul Filialei Judeţene. Filiala locală respectivă poate emite un aviz consultativ.

Aşadar cei de la judeţ au adus suspendarea preşedintelui filialei locale. Şi eu care mă gândeam că „democraţia” în USR e după cum bate vântul prin imobilul din strada George Bacovia nr. 10. Se pare că domnul Hriban a greşit grav cu ceva de a trebuit convocată filiala judeţeană a partidului. Să încercăm a ghici cu ce anume. Să o luăm pe rând cu ce prevede statutul.

Art. 13. Membrii USR au următoarele îndatoriri:
a. să respecte statutul USR, precum şi orice acte de decizie ale (în ordinea importanţei):
i. organelor de conducere naţionale;
ii. organelor de conducere din care fac parte;
iii. organelor de conducere judeţene/municipale corespunzătoare Filialei Locale de care aparţin;
iv. organelor de conducere ale Filialei Locale de care aparțin;
b. să nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR;

c. să nu prejudicieze, prin luări de poziţie publice, interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi;
d. de a asigura confidenţialitatea informaţiilor cu care au luat contact în activitatea din cadrul sau în legătură cu USR, dacă acestea au caracter confidenţial. Caracterul confidenţial se stabileşte prin marcare „confidenţial” de către emitent sau de cel care le predă/diseminează, iar informaţiile transmise verbal vor fi anunţate ca fiind confidenţiale. Lipsa marcajului sau anunţului lipseşte informaţia de caracterul confidenţial;
e. să plătească cotizaţia lunară de membru;
f. să aibă un comportament moral şi demn în societate;
g. să nu aibă un comportament injurios sau calomniator la adresa unui alt membru USR;
h. să respecte orice alte obligaţiilor stabilite membrilor în prezentul statut;

Să nu fi respectat vreun act de decizie a organelor de conducere menţionate la primele 4 puncte? Nu-l văd în postura asta şi nu văd cum să nu respecte. Pas.

Acţiuni în contradicţie cu politica USR? Nu l-am văzut des să fi avut acţiuni şi mai cu seamă astea să fi fost în contradicţie cu politica USR. N-aş zice nici asta.

O fi prejudiciat interesele membrilor USR? Ar fi ciudat în ce mod să fi reuşit asta.

Ajungem la informaţiile confidenţiale din grupul USR şi aici poate fi vorba de vreo scăpare. Să fi fost printscreenul apărut la Aghiuţă dezvăluit de Hriban? Ar fi fost posibil dar eu doar presupun. Ceva scăpări de „gaze” de la butelie.

Să nu fi plătit cotizaţia de membru care din sursele mele e de vreo 5 lei? Aberant ar fi ca domnul doctor să nu-şi permită suma infimă. Nu ar fi riscat suspendarea pentru o halbă de bere, că altceva nu ţi-ai cumpăra din ăştia 5 lei.

Să aibă un comportament demn şi moral în societate. Cu siguranţă e un om cult şi nu s-ar pune această problemă în ceea ce-l priveşte.

Ar mai rămâne prevederea ce spune că e interzis să ai un comportament injurios la adresa vreunui membru USR. S-a fi fost vreun schimb de replici dure intre dumnealui şi alt membru? Să fi ajuns asta la urechile „judeţenei”? Mai ştii? Omul se mai enervează că sunt trăsături fireşti şi o fi scăpat vreo doi „dumnezei” unuia din birou.

Aşadar pariul meu e despre prevederile de la punctele D şi G. O să aflăm în curând pentru că USR Bacău va trebui să dea un comunicat până la urmă. Ceea ce e de notat e că suspendarea a venit de la Biroul Judeţean şi nu de la vreo masă „internă”. Greşeşti, plăteşti, cam asta-i deviza din USR şi parcă nu sună aşa cinic. Nimeni nu-i domnitor pe vecie în partidul ăsta şi e bine că cei cu funcţii pot fi daţi jos fără greutăţi aşa cum se întâmplă la PSD unde „săful” ăl’ mare a trebuit să ajungă la închisoare pentru a nu mai fi preaslăvit în CeX-urile plictisitoare.

PS: Mi se pare că domnul Hriban a încălcat încă o dată statutul postând informaţia din printscreen PE FACEBOOK. Tot punctul D! 🙂