Comunicat de presa

Studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru Autostrada Braşov – Bacău, din Fonduri Europene.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR) a decis ca documentaţia autostrăzii Bacău – Braşov ( studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic ) să se facă prin fonduri europene, astfel că pe 23 august s-a încheiat un contract de finanţare pentru proiectul „Elaborare documentaţie pentru obiectivul Autostrada Braşov-Bacău”.

„COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanţării şi MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 23.08.2019, încheierea Contractului de Finanţare nr.43 pentru proiectul „Elaborare documentaţie pentru obiectivul Autostrada Braşov-Bacău” în vederea acordării finanţării nerambursabile alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operatiunea- Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competitivităţii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieţii interne cu scopul de a crea condiţiile pentru creşterea volumului investiţiilor, promovarea transportului durabil şi a coeziunii în reţeaua de drumuri europene.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt :

Elaborarea Studiului de Fezabilitate;
Elaborarea Proiectului Tehnic.

Valoarea totală a proiectului este de 37.193.242,80 lei şi va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-26.788.092,29 lei, 15% contribuţia proprie-4.727.310,40 lei, restul de 5.677.840,11 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 30 luni

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.” se arată într-un comunicat de presă trimis de CNAIR