Obiectiv, Bacăul! Capela de pe dealul Gherţ.

La opt km. vest de municipiul Bacău, pe pantele estice ale dealurilor subcarpatice numite Sinislău, Calvar şi Gherţ este aşezată comuna Luizi Călugăra. Locurile pe care se află localitatea, sunt amintite într-un document emis şi semnat la data de 28 ianuarie 1409 de către domnitorul Alexandru cel Bun. Locuitorii de azi ai comunei sunt urmașii ceangăilor transilvăneni refugiați aici din Depresiunea Brașovului de prin sec. XII-XIV.

Localitatea a purtat la început numele de Ungureni, iar de-a lungul timpului a purtat şi alte denumiri – Pârâul Călugărului, Valea Călugărului, Călugăra, pentru ca din anul 1910 să poarte numele de Luizi Călugăra.

Dealul Gherţ delimitează spre nord teritoriul comunei Luizi Călugăra, dominând unul dintre satele sale componente, Osebiţi. De altfel, capela catolică de pe acest deal are hramul Înălţarea Domnului, acelaşi cu al satului.
Capela de pe dealul Gherţ a fost construită după Primul Război Mondial în cinstea eroilor locali căzuți în luptele de atunci și din Războiul de Independență din 1877-1878 și ale căror nume sunt gravate pe două plăci de piatră aflate în interiorul capelei; de aici și numele de Capela Eroilor cu Hramul ei, este Înălțarea Domnului .