Cosmin Necula vrea să anuleze majorările obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

În şedinţa CL din 30 august 2019, primarul Cosmin Necula propune un proiect de hotărâre care are ca scop anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău.

El a declarat ieri că:

Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii. Nivelul impozitelor şi taxelor constituie un aspect esenţial de care depinde consimţământul la plata acestora şi gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra gradului de evaziune fiscală şi asupra gradului de încasare a veniturilor bugetului local.

În ultimii ani am constatat o creştere importantă a firmelor care se află în procedura de insolvenţă/ reorganizare/ dizolvare/ faliment. Creanţele bugetare restante aferente acestor societăţi reprezintă aproximativ 60% din totalul creanţelor datorate bugetului local al Municipiului Bacău.

În acest sens consider că prin anularea accesoriilor vom veni în sprijinul societăţilor ce nu se află încă 1ntr-o procedură de insolventă, dar care au dilicultăţi financiare privind achitarea impozitelor şi taxelor locale, evitând astfel intrarea acestora în insolvenţă sau faliment şi implicit imposibilitatea de a mai încasa sumele restante.” spune primarul Necula

În ce priveşte persoanele fizice acestea inregistrează creanţe fiscale la principalele categorii de impozite respectiv: impozit clădiri, teren, mijloace de transport, taxa salubrizare, taxe de concesiune sau închiriere, amenzi contravenţionale.