Gandul lui Balan

Doamnā Veorica!

Cuprins de deznādejde, repulsie și chiar un pic de teamā, rogu-vā lāsați dracului creșterea economicā cu tot alaiul ei de autostrāzi, grandioase proiecte de infrastructurā ce nu se mai terminā de treizeci de ani, māriri de pensii speciale, salarii pentru burghezia bugetarā și norme de hranā pentru pușcāriași și înființați urgent o POLIȚIE NAȚIONALĀ, cāci animalele fārā suflet ce se simt în largul lor ne rāpesc copiii, ni-i siluesc și-i aruncā în butoaie dându-le foc, în timp ce meliția stā de șase pe la porțile lor.

Pentru acestā realizare renunțām și la spitalele regionale din sertarele ministeriale cā și așa nu avem medici!
Hai Veorica, te rog! Facem și noi ceva pentru țara asta? Mācar atât! E greu?