Obiectiv, Bacaul!

Obiectiv, Bacaul! Schitul „Doamna” din satul Enachesti.

Satul Enăchești este trecut din anul 1839 sub numele de Cearna Lunca – (Lunca Neagră iar în paranteză este scris Enăchești, cu 34 de familii), harta austriacă din anul 1852, în Marele Dicționar Geografic al României din anul 1901, în Dicționarul Statistic al României din anul 1914 și în Statistica Răzeșilor a lui Petru Poni, din anul 1921.

In secolul al XVII-lea, hotarul ținutului Bacău însoțea culmea Pietricica (de la S. la N.) pe toată lungimea ei, cobora pe pârâul Nadișa până la confluența cu Tazlăul, incluzând tot teritoriul de pe stânga Tazlăului adică exact în zona satului Enăchești.
La granița cu satul Bârzulești, în vârful unui deal ce străjuiește șoseaua Bacău-Onești, s-a zidit locaș de rugăciune, o mănăstire de maici. Schitul Doamna este ridicat pe terenul donat de locuitorii Enăcheștilor.
Acest schit a luat ființă în cursul lunii septembrie al anului 1999, cu binecuvântarea P.S. EFTIMIE LUCA al Romanului, din dorința de a împodobi meleagurile românești cu noi așezăminte monahale, adevărate oaze de formare duhovnicească și de cultivare a evlaviei și a credinței strămoșești.

Schitul „Doamna”. Foto de Sorin Dediu

Schitul se află amplasat pe o culme de deal împădurită de codri seculari și pajiști însorite. Acest cadru natural pitoresc și atrăgător predispune sufletul creștinesc la reculegere, contemplare și rugăciune adâncă către Dumnezeu.
Terenul a aparținut înainte de naționalizare unei moșierese, pe care oamenii locului o numeau ,, DOAMNA” .

La începutul secolului al XIX-lea, în perioada în care familiile boiereşti deţineau cea mai mare parte a pământurilor ţării, locul actual al schitului şi pădurile înconjurătoare aparţineau familiei boierilor Enache. Localnicii nu îşi mai amintesc de foştii proprietari, dar au reţinut că dealul Enăcheştilor a fost al unei „doamne”. Aceasta avea un conac de vară, într-o poiană, în cadrul căruia era un Altar al lui Dumnezeu.
Ea avea aici, în această privelistște minunată, un mic paraclis, care, în timpul celui de-al război mondial a fost distrus. Existența acestui fost paraclis, ideal pentru dezvoltarea virtuților, reprezintă argumentul forte pe temeiul căruia Sfânta Episcopie a Romanului, a aprobat înființarea acestui schit.

Schitul „Doamna”. Foto de Sorin Dediu

Sub îndrumarea Precuviosului Părinte Protosinghel Emilian Ciobanu, stareț al Mănăstirii Înălțarea Domnului- Zemeș, județul Bacău și cu încuviințarea și aprobarea Sfintei Episcopii și a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au început lucrările de construcții ale acestui Schit, pe locul vechiului Paraclis și pe terenul donat de credincioșii din satul Enăchești, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău.

Schitul si-a păstrat denumirea DOAMNA de la numele moșieriței pe care am menționat-o mai sus, mai ales că însuși dealul pe care este așezat a păstrat prin tradiție această denumire. Prezența Schitului Doamnei în aceste locuri are însă și o semnificație mai înaltă, care depășește sensul istoric al reînnodării șirului rugăciunilor pe locul vechiului paraclis; este mai întâi o desăvârșire a vieții creștine – plecând de la prezența simplă a unui loc de rugăciune, am ajuns la ridicarea unui așezământ care statornicește și înveșnicește rugăciunea și prezența omului în căutarea desăvârșirii . 

În vara anului 2001 s-au finalizat și lucrările de construcție ale bisericii din lemn care a fost sfințită de P.S. Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăuanul în ziua de 1 octombrie 2001 .Lucrările de construcție ale celorlalte clădiri (chilii, gospodării și alte anexe) s-au încheiat la începutul anului 2003. În acest an la data de 24 februarie s-a emis din partea Sfintei Episcopii și actul de înființare al Schitului prin decizia înregistrată cu numărul 495.
Actualmente schitul se află sub jurisdicția canonică a Mănăstirii ‘’Înălțarea Domnului’’ – Zemeș, județul Bacău.
Acces din Bacau spre Onesti pe DN11/E574, 26 km, dreapta spre Comanesti pe DJ 118, 5 km, dreapta pe deal 500 m .

Sursa: Turist prin Judetul Bacau/facebook

Foto: Sorin Dediu