Gandul lui Balan

Lecție de localizare a unui telefon mobil. Cazul Dudaev.

Vā mai amintiți de cele douā rāzboaie ruso-cecene? 
Personajul principal al primei și sângeroasei confruntāri de la mijlocul anilor 90, a fost singurul general musulman de aviațiel din armata rusā, Djohar Musaievici Dudaev.

Era un militar deosebit.Pe cât de bun tactician era, pe atât de crud și nemilos era cu adversarii și inamicii sāi. În primul rāzboi (1994-1996) i-a fācut lui Elțin mucii hāțuri. Situația s-a schimbat radical odatā cu venirea la Kremlin a lui Putin. Deosebit de inteligent, fost ofițer KGB, acesta știa cā un rāzboi preponderent de gherilā având la bazā un fundament religios, este greu de câștigat în câmp deschis. Astfel el a ordonat zdrobirea creierului. Însārcinatā cu aceastā operațiune a fost Direcția de Informaticā și Rāzboi Electronic din cadrul FSB. Un fel de STS al nostru. 11 luni au stat bāieții cu sârmele și sateliții pe el, pânā când pe data 21 aprilie 1996, generalul a greșit fatal. A acceptat o convorbire pe un telefon mobil.

Conform rapoartelor, acesta a fost localizat în numai 34 de secunde. Și cum rușii știau cā au dreptul la o singurā loviturā, cāci un rateu ar fi dus la alți ani de filaje și așteptāri, au decis cā folosirea unei rachete sol-sol este cea mai bunā opțiune. Astfel, generalul fantomā a fost transformat în legendā doar cu o singurā loviturā precis îndrumatā. Astfel, al doilea conflict ruso-cecen a fost un simplu marș al forțelor OMON spre capitala Groznâi 
Am reamintit de cronica localizārii unui telefon mobil, în speranța cā bāieții noștri de la STS vor trage ceva concluzii. Alexandra oricum e moartā!