Gandul lui Balan

Am obosit sā mai scriu. Cred cā pe undeva ne meritām soarta!

În noiembrie 2015 s-au gāsit câțiva dobitoci care sā spunā cā Iohannis s-a folosit de Colectiv ca sā rāstoarne guvernul Ponta pentru a-și pune guvernul lui.
Astāzi, mai multe haimanale zbiarā cā Veorica se folosește de cazul Caracal pentru a distruge nevinovatul STS, în vederea câștigārii alegerilor, de parcā STS-ul ar fi fost garantul alegerilor corecte.

Suntem orbiți de furia politicā și nu realizām cā fiecare din noi poate fi urmātoarea victimā a statului sufocat de incompetențā, beizadele, amante, corupție și indolențā!
Cred cā pe undeva ne meritām soarta, dacā nu ne resetām în primul rând pe noi, pentru a avea puterea sā-i schimbām pe toți ce-au fost pânā acum la cârmā și nu meritā sā mai fie, cāci viața este singurul dar, care ni se oferā doar o singurā datā!