Gandul lui Balan

Delectāri de duminicā.

„Altmiteri, Bacāul este un oraș cu o neobișnuitā frecvențā a oamenilor inteligenți […] orașul nu ți se bagā în suflet, te lasā sā trāiești dupā cum crezi” – Eugen Uricariu.

Cu modestia-i cunoscutā, ilustrul dascāl Iorga adaugā:
„Sā întreținā oare aceste vorbe inspirate, atmosfera vie a LOCALISMULUI CREATOR dintr-o zonā care a dat deja țārii și lumii nume grele de scriitori? Bacāul literar, vāzut din perspectiva invocatā mai sus, ar merita o discuție amplā, întrucât credem cā oferā modelul dupā care câțiva scriitori, produse ale provinciei literare, au ajuns în raftul întâi al istoriei literare române. E suficient sā ne gândim la trei capodopere (construite pe tema/toposul provinciei, poate nu întâmplātor):
Plumb-G.Bacovia, Patimile dupā Bacovia-Ovidiu Genaru și Lumea în douā zile-George Bālāițā. Dar nu-i locul și timpul sā discutām despre asta.”
Bine scris maestre, dar pânā atunci, sā ne delectām, zic!