Gandul lui Balan

Dragul meu…

…sunt complet derutatā și dezamāgitā de ce mi se întâmplā de când tu ai plecat spre Rahova cu brațele încātușate, fruntea sus și fārā a avea nimic ce sā-ți reproșezi.

Nu pot sā cred cā în mai puțin de un an, destinul s-a întors împotriva noastrā cu atâta înverșunare, încât tu din super number one ai ajuns un amārât de mecanic auto vārgat, iar eu din cea mai strong jandarmerițā, cea din mâna cāreia vlājgani precum Cucoș sau Șindile ciuguleau cu teama de a nu mā supāra, ei fiind gata la orice orā sā-și cafteascā și sā-și gazeze mumele, dacā le-aș fi cerut acest lucru.

Dragul meu, paradita aia de-ai zis cā e ficus și ai pus-o premier, nu e ficus Liviule, e cactus de āla mexican. Înțeapā și taie tot. Zuza m-a bulit ieri chiar înainte de sex, pardon, de cex. M-a lāsat pe drumuri și acum nu știu încotro s-o apuc.
Bibliotecarā nu mai vreau sā fiu, secretarā nici atât, iar de prefect nici nu mai poate fi vorba, cāci tu acum nu te mai ocupi de statul paralel, ci de tubulare și chei dinamometrice. Singura soluție ar fi sā plec la muncā în Italia, dar gândul cā în 10 august ar trebui sā vin cu diaspora sā demonstrez la București, mā înspāimântā peste māsurā.

Spune tu dragul meu, merit eu bastoane pe spinare, bocanci în stomac și gaze lacrimogene doar pentru faptul cā voi cere pasnic, dreptul la o țarā ca afarā?
Aștept cu nerābdare sfatul tāu.
Cu adâncā supunere te îmbrāțișeazā cu drag, Carmen, omul politic cu pieptul înainte, fruntea sus, care nu are nimic a-și reproșa și care a investit în M.I.

Pupici!!