Obiectiv, Bacaul!

Obiectiv, Bacaul! Situl arheologic de la Poduri.

În comuna Poduri („pod” ca loc de legătură între două maluri) se află situl arheologic de interes național de pe dealul Ghindaru, lângă fostul sat Rusăești (astăzi parte a satului Poduri), la 500 m nord-vest de biserica de lemn „Sfinții Voievozi”. Situl cuprinde urmele unei așezări neolitice aparținând culturii pre-Cucuteni, ale unei așezări eneolitice aparținând culturii Cucuteni, precum și un mormânt din Epoca Bronzului (cultura Costișa).

Situl arheologic de la Poduri –Dealu Ghindaru este o asezare cu vestigii din perioada eneolitică și epoca bronzului si a fost denumit de catre arheologi ,, Soborul zeițelor de la Poduri” .
Acest sit arheologic a fost descoperit in anul 1981 si contine un tezaur format din statuete precucuteniene si este format din 15 statuete mari, pictate cu roşu, 13 tronuri de lut ars, alte şase statuete mai mici nepictate.
In acest complex arheologic a fost descoperit un sanctuar datand din jurul anului 4900 î.Hr. 

Toate statuetele descoperite in acest sit arheologic sunt modelate în poziţie şezândă. Personajele reprezentate sunt zeiţe adulte (mature), sexul feminin al statuetelor fiind clar marcat. Personajul central se evidenţiază cu uşurinţă: este singura statuetă care are mâinile reprezentate deasupra gurii, conferindu-i o expresie gânditoare. Două proeminenţe conice marchează braţele, dar printr-o voită inadvertenţă, mâna dreaptă este modelată chiar pe gât, iar mâna stângă este ridicată şi sprijinită pe obraz, în aşa numitul gest de „gânditor”.

Specialiştii vorbesc despre un cult al zeiţei-mamă, dovadă fiind chiar statuetele antropomorfe descoperite in acest sit . Una dintre zeițele aflate pe tron din „Soborul zeițelor de la Poduri” (jud. Bacău) a fost numita „Zeița care strigă” după fizionomia feței, sau „Zeița care cântă”…
Complexul statuetelor descoperit la Poduri (jud. Bacău) a fost interpretat ca fiind o portretizare a unei părţi din panteonul populaţiei precucuteniene din Vechea Europă, iar acum se află în patrimoniul Muzeului de Istorie şi Arheologie din Piatra-Neamţ.

Accesul la acest obiectiv turistic se face din Bacău spre orasul Moinesti pe DN 2G ,apoi se face sensul giratoriu spre stanga la intrarea din orasul Moinesti spre comuna Poduri in care mai facem 6 km .
Acest sit nu este deschis publicului .