Gandul lui Balan

Despre lideri politici. Mici detalii.

Șeful unui partid este acel personaj politic care prin carismā, pregātire, capacitate organizatoricā, altruism, modestie și inteligențā și-a câștigat respectul și încrederea membrilor de partid, care încrezātori în viziunea celui care a ieșit în evidențā prin calitāțile sus menționate, au decis prin vot (de regulā în urma unui congres) sā-i acorde onorabila dar și dificila misiune de a conduce partidul, iar în unele cazuri chiar țara, ceea ce nu-i o joacā.

Uitându-mā la Veorica, ce sā înțeleg? Cā nimeni din partidul āla nu se pricepe la traforaj? Poate un pic Oprișan și Bādālāu la pirogravurā? Despre țarā ce sā mai spun? Lucrul manual!