Gandul lui Balan

Atenție la neatenție, liru-liru, crocodilu!

Înainte de a ataca fulgerātor, crocodilul se scufundā ușor fārā mācar a produce nici cele mai mici vibrații, dând impresia unui luciu de apā fermecātor, liniștit și lipsit de pericole. El stā în așteptare doar cu ochii deasupra apei, țintind prada naivā, însetatā și pācālitā de liniștea și mirajul apei, ca dupā aia….haț!

Cam așa s-a întâmplat imediat dupā COLECTIV. Devoratorul s-a retras în adâncuri, cumințel dar cu ochii ațintiți spre anul 2016, pentru cā fiara știa foarte bine cā oamenii au memoria scurtā, iar un guvern oricât ar fi el de dedicat, nu poate într-un singur an a repune țara pe calea dreaptā spre mai binele truditorilor de rând.

Scriu aceste rânduri cu speranța cā marii câștigātori ai scrutinului pentru europarlamentare, au înțeles cā „devoratorii” trebuie lāsați sā-și ducā mizeria de guvernare pânā la capāt, cāci astfel le dām aceiași șansā ca în noiembrie 2015. Se vor lāsa în adâncuri, vor sta pitiți, cuminți, fārā sā vibreze, pentru ca la anul sā atace nāprasnic, cāci așa cum spuneam, oamenii au memoria scurtā și habar nu au cā „devoratorii” au înglodat țara în datorii, iar decontul îl vom plāti tot noi, dar înzecit, pentru cā fiara nu iartā și va reveni triumfātoare dacā nu o lāsām sā se prindā în propria-i capcanā.