Gandul lui Balan

Despre legi și dreptate, așa cum le vād eu.

Nu am studii juridice, dar experiența de viațā mā determinā sa admit cā între lege și dreptate este o foarte mare diferențā, mai ales când politicul ipocrit de pe meleagurile noastre își bagā coada. Toatā lumea vorbește despre statul paralel, statul de drept, dar nimeni nu vorbește de statul democratic, care este de fapt singura entitate care admite cā vocația unui jurist nu este este aceea de a judeca cu patimā, strict pe litera legii care este oarbā, rece și durā, ci a intra cu verticalitate, imparțialitate și cu mult umanism în profunzimea cauzei. De ce spun asta? Simplu, pentru cā într-o dictaturā faci numai ce-ți spune legea, pe când într-o democrație faci tot ceea ce nu-ți interzice legea. Vedeți diferența?

De fapt, cele mai dure „state de drept” erau dictaturile comuniste, unde erai condamnat strict pe litera legii, cāci aplicarea proporționalitāții între fapta sāvârșitā, cauza determinantā și pericolul social, lipseau cu desāvârșire.
Stau și mā întreb cât timp trebuie a se mai scurge ca politicul sā înțeleagā cā statul cu adevārat democratic le dā și lor putere prin puterea și starea de bine a noastrā, a norodului?

Ce dramā a istoriei trebuie a se repeta pentru ca „mințile luminate” din capul țārii sā înțeleagā cā dreptatea nu va exista fārā drept, dar dreptul poate exista fārā dreptate?
Când vor înțelege cā cei ce slujesc justiția sunt asemeni celor ce vindecā trupul, cu mica diferențā cā ilustrul chirurg intrā cu precizie și umanitate în trupul bolnav generând durere pentru binele de mai târziu, pe când justițiabilul dacā nu este lāsat sā-și facā meseria, intrā în trupul bolnav, face bine pe moment, dar poate genera durere mai târziu.
Astea fiind spuse, nu-mi rāmâne decât sā merg la referendum, sā spun DA, în speranța cā ne vom reveni, iar politicul nu se va mai implica în JUSTIȚIE.