Gandul lui Balan

Violul.

Timp de aproape patru ani și-a bātut joc de ea în toate felurile. Ia luat banii câștigați cu trudā și a batjocorit-o când sārmana de ea se plângea rudelor din strāinātate. Cā bārbatul aduce în casā tot felul de pușcāriași. Analfabeți cu care chipurile vrea sā încropeascā o gospodārie mândrā și independentā fațā de cele ale vecinilor civilizați și prosperi. Gherțoiul o acuzā cā-l face de râs ducând vorba din casā. Cā are gura spartā și vrea sā-l compromitā deoarece este cu gândul la altul, cu ceva mai multā carte și fārā cazier.

Pe la sfârșitul lunii mai se va prezenta în fața judecātorilor pentru prima înfāțișare în procesul de divorț. Pânā atunci face circ cu fanfarā și lāutari prin fiecare sat, urlând cā violul a fācut-o mai sānātoasā, mai puternicā și mai rezistentā la greutāți.
Mda…mā gândeam la…nația mea.
#basicinstinct