Pareri

15,6 % dintre români lucrează la stat, 2,9% sunt șomeri, iar 32,2% sunt inactivi

În anul 2018, populaţia ocupată cuprindea 8.689.000 persoane, în uşoară creştere (+18mii persoane) comparativ cu anul anterior. Dintre acestea 96,5% erau persoane ocupate în vârstă de muncă (15-64 ani), informează INS

În anul 2018, populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) era de 12.930.000 persoane,
reprezentând 66,2% din populaţia totală. Din totalul acestei categorii de populaţie,
64,8% erau persoane ocupate, 2,9% şomeri şi 32,3% persoane inactive.

Analiza distribuţiei pe grupe de vârstă a populaţiei ocupate indică faptul că ponderea
cea mai mare era deţinută de persoanele în vârstă de 35-44 ani (28,5%), urmate de cele
din grupa 45-54 ani (26,1%). Tinerii de 15-24 ani reprezentau 6,0% din populaţia
ocupată.

Analizând repartizarea populaţiei ocupate după nivelul de instruire se constată că
ponderile cele mai mari erau deţinute de persoanele cu studii liceale (39,9%), urmate de
cele cu studii superioare (20,5%) şi de persoanele care au absolvit învățământul
profesional (17,4%).Ponderea persoanelor cu nivel de instruire primar sau fără şcoală absolvită era de 2,7%.

Distribuţia populaţiei ocupate după statutul profesional arată că salariaţii deţin cea mai mare pondere în totalul populaţiei ocupate (74,8% în anul 2018). Lucrătorii pe cont
propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau, în anul 2018, 24,2% din
populaţia ocupată.

În anul 2018, pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, salariaţii s-au
concentrat în proporţie de 60,1% în servicii, 36,8% în industrie şi construcţii şi 3,1% în
ramurile agricole.Din distribuţia numărului de salariaţi după regimul de lucru se observă faptul că majoritatea (98,9%) erau salariaţi angajaţi permanent.

În anul 2018, repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că
sectorul privat a absorbit 83,2% din persoanele ocupate, peste jumǎtate dintre acestea
(51,0%) locuind în mediul urban.
Sectorul privat a fost preponderent în următoarele activităţi ale economiei naţionale:
agricultură, silvicultură şi pescuit (98,8%), comerţ (98,4%), construcţii (98,3%),
hoteluri şi restaurante (97,8%), industria prelucrătoare (97,2%).

Sectorul public concentra 15,6% din populaţia ocupată. Cele mai multe persoane care
lucrau în sectorul public (74,3%) erau din mediul urban, 54,7 % erau femei, iar 75,5%
lucrau în administraţie publică şi apărare, în învățământ şi în sănătate şi asistenţă socială.

Numărul şomerilor definiţi conform criteriilor BIM a fost în anul 2018 de 380 mii
persoane, în scădere cu 15,5% faţă de anul precedent.

asaursa: realitateafinanciara.net