Pareri

Bruxellezul a inaugurat nu știu ce parcare!

Vai, mea culpa, am uitat să vă zic, vineri sau sâmbăta trecută, nu mai știu exact pentru că m-a durut fix undeva, marele constructor Benea, arhitectul noului veac, spiritul luminos al noii generații, patriot între patrioți, a inaugurat…o parcare! Pentru o secundă Universul a stat în loc,

Luminătorul cel mare și-a aruncat razele cu și mai mare ardoare către cei câțiva metri pătrați de parcare unde zeus de Bistrița își rostea ditirambica măreței realizări! Repet, regret din suflet că nu am putut fi martor, deși sunt contemporan cu genialul strateg, la așa moment epocal! Om între oameni, bruxellezul, cu doi de l, da? și-a mai asumat ceva, și, probabil, în scurt timp va apărea în locul cu pricina un banner pe care va fi scris numele ctitorului care mai ieri era pe toate gardurile, să știm cine ne-a oferit măreața realizare, promisiunea că mâine, din inima Europei, va continua să aibă grijă de cei mulți și parcările lor!

Oare chiar merită unul ca ăsta să ajungă la Bruxelles sau ar trebui doar așa să-i rămână numele spre veșnică aducere aminte a glorioaselor lui fapte pentru ceata de sclavi care îi ridică osanale ca unui Mesia?