Pareri

Echilibru.

Și-au spus autoritāțile locale din Bacāu, cā dacā în cartierul CFR pe terenul fostei UM 01034 a crescut o adevāratā pādure, atunci se impune tāierea câtorva copaci din cimitirul Central. Un echilibru trebuie sā existe pe undeva. Și decât sā salubrizezi o zonā devenitā focar de infecție și adāpost pentru boschetari, mai bine tai câțiva copaci din buricul târgului. Frumos, nu?