Ce va urma dupā?

Mā poate lāmuri cineva, ce este cu alianța asta a vestului? 
Deci, avem patru primari destoinici care doresc ca cele patru județe sā atragā fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii din Transilvania. Decizia pare a fi la prima strigare una salutarā, dar mā întreb dacā cineva gen UDMR nu va profita de noua alianțā economicā, în a cere același lucru pentru județele Mureș, Harghita și Covasna, cea mai tare justificare fiind cā dacā românii pot acest lucru prin cei patru primari liberali, de ce nu ar reuși și ei sub umbrela unei uniuni eminamente etnice? 


Eu cred cā mai ales în perioada asta în care statul își canalizeazā toate eforturile în a-i apreta pe toți politicienii cu probleme în justiție, ar trebui sā fim mult mai prudenți în a māri discrepanțele economice între provinciile istorice, ținând cont cā societatea româneascā este deja divizatā de probleme economice, religioase și sociale.
Peste starea mea de nelāmurire planeazā și o oarece îngrijorare, când mā gândesc cā la începutul anilor 90 în provinciile italiene din nordul țārii, mult mai dezvoltate decât sudul, a luat ființā o formațiune politico-economicā ce-și propunea o oarece independențā financiarā fațā de Roma. Acea formațiune cunoscutā sub denumirea de Liga Nordului, a avut o ascensiune fulminantā pe scena politicii italiene, iar de curând a cerut separarea fațā de statul italian.

Acum întreb: la noi ce va urma, știind cā hienele udemeriste stau la pândā?