De la cârnațul totalitarismului, la tancul democrației.

Vā mai amintiți de vizitele de lucru ale tovarāșului în piețele agro-alimentare?

Pe atunci, înainte de descinderea conducātorului iubit, zeci de autospeciale cārau din județele limitrofe capitalei, cantitāți impresionante de carne, semipreparate din carne, ulei, fāinā, produse zaharoase, lactate și tot ce lipsea în epoca de aur din galantarele unitāților alimentare ale comerțului socialist. Tipul venea, se uita dādea din mâini și pleca. Imediat plecau și mormanele de halealā spre gospodāriile de partid. Oamenii rāmâneau doar cu gura plinā de salivā. De ce se proceda așa? Simplu! Autoritāțile de atunci, în mare parte formate din nevertebrate, lingāi, șacali și lipitori fārā scrupule ca si acum de altfel, doreau sā dea impresia falsā a unei Românii socialiste în care poporul muncitor se lefāie în luminā și cāldurā cu burdahanele pline de bunātāti.


Din pācate, metehnele timpurilor pe care le credeam apuse s-au conservat, ba chiar s-au dezvoltat la o scarā mult mai mare dar și cu repercursiuni mai tragice.
În zilele premergātoare marii sārbātori a Centenarului, autoritāțile statului au dispus deplasarea tehnicii de luptā atâta câtā mai avem operaționalā, din toate garnizoanele țārii spre cele douā centre principale ale marii sārbātori, București și Alba-Iulia, pentru a da impresia de forțā când de fapt noi suntem varzā. Astfel, garnituri întregi cu tehnicā militarā cutreierā drumurile de oțel ale patriei, mai ceva ca autospecialele cu cârnați ale camarilei lui ceașcā.


In graba lor nebunā de a farda România divizatā și plinā de lacrimi, politrucii în complicitate cu unii comandanți militari pupincuriși, n-au ținut cont cā debarcarea tehnicii de luptā de pe garniturile de tren se face pe rampe speciale, amplasate în perimetre lipsite de linii electrificate, deoarece în majoritatea cazurilor, accesul mecanicilor conductori în senilatele grele se face prin partea superioarā a turelei, existând riscul real al producerii unui arc electric.


Azi dimineațā la Alba-Iulia, un cretin de comandant de dispozitiv care deși a observat cā vagoanele cu tehnicā sunt garate sub o linie electrificatā { vezi foto) nu a avut curajul de a se opune ordinului de debarcare și ca urmare un subofițer din cadrul Batalionului 3 A.A.- Potaissa, a plātit cu viața indolența unor șāfi.


Așa cum ne-au obișnuit cei de la MApN, tânārul subofițer nu va fi considerat un erou fiindcā n-a murit în teatrele de operațiuni externe. El se va adāuga unei lungi liste cu numele unor militari români ghinioniști și anonimi, crāpați în țarā din vina lor exclusivā, cāci meseriașii de la MApN se pricep la mușamalizāri la fel de bine cum se pricep la a ascunde gunoiul sub preș. Cam asta este România realā, acum la o sutā de ani!