SOMA, “penalizată” anticipat în materialul propagandistic de partid, pe site-ul primăriei.

Cine spune că Primăria nu veghează la bunăstarea băcăuanilor? Ăştia nu pot dormi liniştiţi până ce Soma, de exemplu, nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Au reuşit să vadă neregulile prezente la toate ghenele de gunoi din oraş, în sfârşit. Cică se lasă cu penalităţi, unele ce vor apărea pe factura viitoare. Ăştia au dat un comunicat de presă înainte de aplicarea penalităţilor şi nu după, probabil tot din motive de propagandă, că ăştia-s obişnuiţi să prezinte viitorul pe planşele mâzgălite cu markerul. Nu era mai frumos dacă apărea un comunicat cu factura de penalităţi, suma exactă şi motivele aplicării acesteia? Nu! Ăştia n-au material propagandistic în afară tratamentului avio ce e un fel de apă de ploaie şi încearcă penibilul. Punem pariu că nu vom vedea vreo factură de penalităţi pentru SOMA?

Iată cum sună comunicatul “de partid” al administraţiei pesediste.

“În data de 08 August 2018, Primăria Municipiului Bacău a notificat S.C. SOMA S.R.L., operatorul de salubrizare din municipiului Bacău, asupra faptului că va avea aplicate penalități contractuale din contravaloarea serviciilor prestate, urmând ca sumele rezultate să fie reținute din facturile emise pentru pentru lunile iulie și august 2018.

Decizia municipalității a intervenit ca urmare a constatării nerespectării obligațiilor contractuale din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a  municipiului Bacău, respectiv îndeplinirea necorespunzătoare a activității de coletare deșeuri pe raza municipiului.

Atât în luna iulie, cât și în luna august, ca urmare a zecilor de notificări înregistrate la nivelul Primăriei, au fost efectuate mai multe controale de fond pe linia respectării normelor de curățenie pe raza Municipiului Bacău.

Astfel, au fost verificate punctele publice de colectare deșeuri din diferite zone ale municipiului și s-a constatat că, la majoritatea dintre acestea, operatorul S.C. SOMA S.R.L. nu a respectat graficul de ridicare a deșeurilor, iar punctele nu au fost igienizate și dezinfectate corespunzător, în urma operațiunilor de colectare.

De asemenea s-a constatat că punctele de colectare deșeuri nu sunt în totalitate dotate cu recipiente pentru depozitarea selectivă a deșeurilor, iar țarcurile pentru acestea nu sunt închise și reparate.

În ceea ce privește deșeurile reciclabile, s-a constatat că, în majoritatea punctelor de colectare, recipientele pentru depozitarea acestora au fost găsite încărcate până la limită datorită nerespectării graficului de ridicare a acestora.

Municipiul Bacău urmăreşte îndeaproape derularea operațiunilor de colectare şi transport deşeuri, obiectivul fiind creşterea calității acestui serviciu de interes public. Acțiunile desfăşurate în intervalul menționat arată dezinteresul manifestat de operator pe linia respectării obligațiilor contractuale, fapt ce nu va fi tolerat de conducerea municipalității.

Primăria Bacău va lua toate măsurile legale pentru intrarea în normalitate a acestui serviciu, mergând inclusiv până la rezilierea contractului dacă va fi necesar. Băcăuanii  nu pot fi bătăia de joc a unui operator de salubritate, oricare ar fi acesta.”

1 thought on “SOMA, “penalizată” anticipat în materialul propagandistic de partid, pe site-ul primăriei.

  1. Primaria Municipiului Bacau a notificat, Municipiul Bacau urmareste si Primaria Bacau ia masuri.
    Nu sunt in stare sa pastreze o denumire a institutiei pe parcursul a zece randuri.
    Nu era ma simplu sa spuna ca primarul a propus/luat masuri? Nu. Ar fi insemnat ca acesta chiar a facut ceva ceea ce nu este cazul.

Comments are closed.